Centrum Ortodoncji
i Stomatologii

Piotr Pławecki

Ukończyłem Śląski Uniwersytet Medyczny w 2020 roku i od tego czasu jestem wciąż związany z uczelnią, gdzie będąc asystentem na Katedrze Chirurgii Stomatologicznej prowadzę badania nad udoskonaleniem opieki po zabiegach chirurgicznych i uczę studentów.

Aktywnie biorąc udział w konferencjach naukowych, mam okazję prezentować wyniki swoich badań. W 2021 roku rozpocząłem specjalizację z Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, która od początku studiów była moją pasją. W 2023 roku ukończyłem Curriculum Implantologiczne.

Wolny czas poświęcam sportom wodnym, podróżom motocyklowym i zabytkowej motoryzacji.